fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej www.danuta-cybulska.pl

Administratorem strony jest Danuta Cybulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Prosty Biznes Danuta Cybulska (adres: ul. Kochanowskiego 18/17, 47-400 Racibórz, posiadająca NIP: 639-179-84-58, o numerze REGON: 389425873). Kontakt z administratorem możliwy poprzez formularz kontaktowy na stronie.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Prosty Biznes Danuta Cybulska,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.danuta-cybulska.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktu, komentarze.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktu przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości/informacji oraz opublikowania komentarza na stronie.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21
   – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Została sporządzona odpowiednia umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych nr R/1343/2018/05.
  • MailerLite

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

kod Piksel Facebook – u celu analizy danych odbiorców i statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.